НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024

Пo решение на Св. Синод на БПЦ-БП синодалният Културно-просветен отдел обявява: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024 в следните категории:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ И ПРОЗА)
ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас. Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник – Петдесетница и свързания с него празник Св. Дух. 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 15. 04. 2024 г. – BАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО / КУРИЕРСКАТА ПОРЪЧКА.

Адрес и получател за изпращане на конкурсните творби:

Д-р Пенка Христова
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ
СВ. СИНОД на БПЦ-БП
За Националния конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024
Ул. „Оборище” № 4
Гр. София 1000
България
Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да
бъде написано четливо:

– Раздел / подраздел / жанр
– Заглавие на творбата;
– Трите имена на автора;
– Възраст, група / клас;
– Град / село, област, училище / ДГ / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с
учебно звено;
– Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;
– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

В конкурсния СТАТУТ се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории. Статута можете да видите в: https://bg-patriarshia.bg/news/s-t-a-t-u-t-na-natsionalen-konkurs-petdesetnitsa-sashestviet

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат публикувани на 01. 05. 2024 г. (Велика Сряда) в Официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП, Раздел НОВИНИ: http://bg-patriarshia.bg/news 

НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024 ще бъде на 19. 05. 2024 г. (3 Неделя след Пасха – на св. Мироносици) след приключването на св. Литургия в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до Женския пазар и Лъвов мост). След награждаването се предвижда РЕЦИТАЛ и ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА с наградените творби в Енорийския център при храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Статутът на конкурса предвижда, след изтичане на конкурсната изложба, творби от раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография и Информационни технологии“ да участват в благотворителна разпродажба със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда. Вдъхновение и благословен от Бога успех на всички малки и големи участници в конкурса на светата ни Църква, посветен на Св. Дух!

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024

Пo решение на Св. Синод на БПЦ-БП синодалният Културно-просветен отдел обявява: НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024 в следните категории:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЛИТЕРАТУРА (ПОЕЗИЯ И ПРОЗА)
ФОТОГРАФИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас. Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник – Петдесетница и свързания с него празник Св. Дух. 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ: 15. 04. 2024 г. – BАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО / КУРИЕРСКАТА ПОРЪЧКА.

Адрес и получател за изпращане на конкурсните творби:

Д-р Пенка Христова
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН ОТДЕЛ
СВ. СИНОД на БПЦ-БП
За Националния конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024
Ул. „Оборище” № 4
Гр. София 1000
България
Email: skpotdel@bg-patriarshia.bg

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: в десния ъгъл на гърба на творбата да
бъде написано четливо:

– Раздел / подраздел / жанр
– Заглавие на творбата;
– Трите имена на автора;
– Възраст, група / клас;
– Град / село, област, училище / ДГ / ЦПЛР / ученически клуб / енорийско училище / друга институция с
учебно звено;
– Адрес и телефон за връзка с участника или неговия родител;
– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

В конкурсния СТАТУТ се съдържат всички условия и насоки, които са задължителни за участниците и които ще подпомогнат тяхната подготовка в избраните от тях категории. Статута можете да видите в: https://bg-patriarshia.bg/news/s-t-a-t-u-t-na-natsionalen-konkurs-petdesetnitsa-sashestviet

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат публикувани на 01. 05. 2024 г. (Велика Сряда) в Официалния сайт на Св. Синод на БПЦ-БП, Раздел НОВИНИ: http://bg-patriarshia.bg/news 

НАГРАЖДАВАНЕТО на участниците в Националния конкурс „ПЕТДЕСЕТНИЦА – съшествието на Светия Животворящ Дух” – 2024 ще бъде на 19. 05. 2024 г. (3 Неделя след Пасха – на св. Мироносици) след приключването на св. Литургия в столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 47, до Женския пазар и Лъвов мост). След награждаването се предвижда РЕЦИТАЛ и ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА с наградените творби в Енорийския център при храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Статутът на конкурса предвижда, след изтичане на конкурсната изложба, творби от раздели „Изобразително изкуство“ и „Фотография и Информационни технологии“ да участват в благотворителна разпродажба със социално-милосърдна насоченост към деца в нужда. Вдъхновение и благословен от Бога успех на всички малки и големи участници в конкурса на светата ни Църква, посветен на Св. Дух!