ПЛОВДИВ. Над 70 процента от децата прекарват всеки ден от един до три часа в интернет

Проучване, проведено от Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Регионално управление на образованието – Пловдив и Българска академия за сигурност между близо 1000 ученици от 6, 7 и 8 клас в гр. Пловдив, показва, че предпочитаната социална мрежа от децата е Тик ток, следванa от Инстаграм и Снапчат. Над 61 процента от анкетираните деца споделят, че ги използват повече от 5 пъти на ден. Освен времето в тях, 70,8 процента от учениците са в онлайн пространството от един до три часа всеки ден. 31 процента отделят от деня си от 2 до 4 часа, за да са в мрежата.

Над 83 процента от децата знаят как и сами задават настройките за поверителност. Въпреки това 23 процента от тях са получавали покана за лична среща от непознати в интернет. На 20 процента са предлагани подаръци от напълно непознати. Близо 46 процента играят онлайн игри с непознати. Над 11 процента признават, че са се чувствали жертва на онлайн тормоз.

Анализът на Българска академия за сигурност на проучванията, които бяха реализирани съвместно с ДАЗД в последните три години с над 5000 ученици в градовете София, Варна и Пловдив, показва положителна тенденция в покачването на доверието на децата за споделяне с техните родители за преживяванията им в онлайн пространството.

“Желанието на децата да споделят преживяванията, притесненията си и всичко, което ги вълнува, с възрастните е изключително важно, за да можем да ги защитим и предпазим, както в онлайн пространството, така и в реалния живот. Вече от съвсем ранна възраст децата имат не малко познания за интернет, често повече от възрастните. Дигиталната и медийна грамотност е необходимост не само за децата, а и за всички, които сме загрижени за тях, така че заедно да се справяме с предизвикателствата в мрежата“ , коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

По данни на Българска академия за сигурност в сравнение на резултатите от 2022 г. и 2023 г. се наблюдава намаляване на случаите, в които децата са били в чат с нецензурна реч, както и на тези, в които са били жертви на шейминг (обиди за начина, по който някой изглежда). Положителна е тенденцията, че намалява и броят на децата, които са попадали на снимки и видеа с неподходящо за тяхната възраст съдържание. През 2022 г. 41 процента от децата са дали отговор, че не са попадали в никоя от посочените ситуации; през изминалата 2023 г. процентът нараства до 48.

През 2023 г. Държавната агенция за закрила на детето стартира чат приложение към Националната телефонна линия за деца 116 111, за да може децата да имат още един вариант, който е и най-близък до начина им на комуникация, за да потърсят съвет, подкрепа или да съобщят за дете в риск. Отчитайки времето, което подрастващите отделят за интернет, в Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026), изработена под ръководството на ДАЗД, една от основните оперативни цели е именно гарантиране правото на закрила на децата от насилие чрез информационните и комуникационните технологии. Част от дейностите включват развиване на дигитално-медийна грамотност на учениците в часовете и извънкласните дейности. В изпълнението на дейностите е заложена и работа с родителите, близките на децата и професионалистите, които работят с тях, така че самите те да имат познанията и необходимата информация за онлайн пространството и най-вече кибертормоза, за да защитят децата от рисковете в интернет.