РУСЕ. Продължава ремонтът на общински жилища

Община Русе съобщи,че строително-ремонтните работи продължават в жилища, които са общинска собственост.

Дейностите обхващат най-старите и амортизирани апартаменти от сградния фонд, а средствата за тях са осигурени от приходите от продажбата на малка част от общия жилищен фонд на ОП „Управление на общинските имоти“, съгласно решение на Общинския съвет.

През изминалата 2023 г. бе възложен ремонтът на 38 жилища, като в 26 от тях строително-ремонтните дейности са завършени, а в останалите 12 продължава да се работи. Основният брой апартаменти се намират в кварталите Чародейка и Дружба.

В жилищата е подменена дограмата, в голяма част от тях са ремонтирани санитарните възли, извършени са дейности по частично шпакловане и измазване на стени и тавани, подменени са ВиК инсталации, осветителни тела и подова настилка.

Желанието на местната администрация е въпреки че жилищата са с малък наем за хора с ниски доходи, на одобрените според критериите за настаняване крайно нуждаещи се русенци да бъде предоставена значително по-добра материална база.