РУСЕ. 736 деца са консултирани по Програма „Да опазим очите на децата“

736 деца от детските градини в община Русе бяха консултирани безплатно по Общинската програма „Да опазим очите на децата“. Информационната кампания обхвана възпитаниците на учебните заведения от четвърта група и бе извършена в периода 26 май – 30 ноември.

Консултациите бяха извършени по график от лекар офталмолог и оптометрист детска рефракция от „АСИМП ПО ОБ ИП Д-р Наталия Главанова“ ЕООД с мобилна апаратура за фото-ретиноскопия.

Резултатите показват, че от консултираните 736 деца проблеми с очното здраве имат 95 деца или 13%. Те са категоризирани в 7 различни категории – хиперметропия /33 деца/, астигматизъм /29 деца/, миопия и/или спазъм на акомодацията /8 деца/, анизометропия/амблиопия /14 деца/, старбизъм/хетерофория /проблеми, свързани с очната моторика – 9 деца/, пареза на черепно-мозъчен нерв /1 дете/ и колобома на ириса на едното око /1 дете/. Всички обхванати деца с открити нарушения получиха препоръка за подробен очен преглед в кабинет.

За медицинските сестри от здравните кабинети в детските градини бе проведена лекция на тема „Зрението при децата“. Участниците в срещата получиха информация за най-честите очни заболявания при децата, особеностите на детския зрителен апарат, видовете рефракционни аномалии и промяната на клиничната рефракция през годините на общия растеж при децата. На медицинските специалисти бе разяснено какво е „мързеливо око“ или амблиопия, кои са рисковите групи деца и трудностите при диагностицирането и лечението. Нагледно чрез снимков материал бе разяснено какво представляват страбизмът и псевдострабизмът.

При децата в наблюдаваната възрастова група очните проблеми най-често са свързани със замъглено зрение, което се среща при почти всяко осмо дете. Три деца от изследването имат проблем със сензорно недостатъчно развитие на зрителния мозъчен център, което прави проблема освен очен, и неврологичен, но поправим до 7-8-годишна възраст.

Програмата на Община Русе ще продължи и през новата учебна 2024/2025 г. Тя ще даде възможност да се повиши информираността на родителите относно проблемите с очното здраве на децата, да се понижи риска от неглижиране на проблемите със зрението при децата, както и да се обхванат още деца от детските градини на територията на общината.