БЛАГОЕВГРАД. Кметът представи 13 приоритета за развитие на община

Кметът на община Благоевград Методи Байкушев представи визията си за развитие на областния център през настоящата година.

Първият от основните приоритети, който той представи касае системата за управление на отпадъците.

„Това е един огромен ресор, който поглъща около половината от бюджета на Общината и изисква сериозна работа. Знаете, че не заварихме административен капацитет, който да управлява тази система. Ще отнеме известно време да се справим със ситуацията, но основната задача ни е Анаеробната инсталация да започне да функционира. Трябва да постигнем изпълнение на изискванията на ОП „Околна среда“, да направим анализ на забавянията и да набележим мерки за защита на интересите на Общината пред операторите“, каза Методи Байкушев и допълни, че е необходимо провеждане на ефективна информационна кампания, която да мотивира хората да събират разделно отпадъците.

Вторият основен приоритет в програмата за развитие на общината е изготвяне и приемане на балансиран бюджет за 2024 г., което предвижда редуциране на възможните разходи в различни направления. За да бъде постигната тази цел предстои анализ на дългосрочното състояние на Общината и ясно дефиниране на стъпките по рефинансиране на съществуващите дългове, както и покриване на финансови липси, посочи адв. Байкушев.

Сред основните задачи на ръководния екип е и организиране на процеса, касаещ провеждане на обществени поръчки за отпуснатите 50 млн. лева от държавата. „Става въпрос за целеви средства, т.е. такива, които са насочени към конкретни проекти. Към момента само за няколко от тях е проведена процедура от предишния екип на Общината. За останалите целта ни е да бъдат проведени конкурентни обществени поръчки, с минимум обжалвания, посочи кметът.

Управлението на устройственото планиране и проектиране на община Благоевград също е заложено в програмата на кмета Метод Байкушев. То е от особена важност за осигуряване на финансиране чрез кандидатстване по европейски програми.

„Петият ни приоритет е управлението на общинската собственост и увеличаване на приходите от нея за Община Благоевград. Вече заявих ясното си намерение да изготвим изменение на Наредбата за събиране на съответните такси, така че тя да бъде адекватна и да осигурява приходи“, коментира още той. Адв. Байкушев поясни, че ще бъдат актуализирани цените на таксите за ползване на общински имоти, общински зали,  ще бъде извършена и реформа на системата за платено паркиране, така че да бъдат постигнати три основни политики, а именно:

  • Регулиране на трафика,
  • Намаляване на движението на МПС, особено в ЦГЧ;
  • Реализиране на приходи, които да позволяват поддържане на пътната инфраструктура.

Ефективното управление на общинските дружества също е една от задачите на кметския екип.  „За пореден път държа да отбележа, че има смисъл те да съществуват само, ако ни осигуряват оперативност. Това означава, че те трябва да имат капацитет да извършват дейност без да превъзлагат на изпълнители, избрани по неясен начин. Другото важно нещо е да извършват търговска дейност, която да носи проходи на Общината“, категоричен е градоначалникът.

По време на пресконференцията стана ясно, че сред основните задачи на кмета Методи Байкушев е и изграждането на неразривна връзка между образованието и бизнес развитието на територията на Благоевград. Той поясни, че вече е започнал сериозен диалог със средните и висшите училища, от една страна, и инвеститори от друга.

„Нашият осми приоритет е в сферата на културата. Разработваме устойчива стратегия за развитие на културните ни институти и културната програма на Общината, така че да осигурим финансиране и качествена изява. Целта е да се реализират повече приходи“, коментира адв. Байкушев. Той поясни, че предстои и увеличение на възнагражденията на творците, което следва от колективните трудови договори и повишението на МРЗ.

Кметът посочи, че в сферата на социалната политика също има огромен обем от работа. „Предстои сериозен преглед на жилищната политика, ще направим проверка на всички раздадени общински жилища, за да установим дали ползвателите отговарят на условията“, заяви още кметът Байкушев.  

„Друг основен приоритет за ръководството на Община Благоевград е работа по подобряване на градската среда. Смятаме всичко това, което обещахме в предизборната кампания лека по-лека да го реализираме, а именно изграждане на публични тоалетни в парковете, започваме и проучване на възможността да изградим нов мост, който да свързва алеята за парк „Бачиново“ с отсрещната страна, която започва от тенис кортовете и бейзболното игрище. Вече работим със спонсори за привличането на финансиране за построяване на нови детски и спортни площадки“, коментира още кметът и допълни, че ще бъде обявена и обществена поръчка за текуща поддръжка на улиците. Целта е не просто да бъде извършвано изкърпване, а цялостно асфалтиране. Действията на Общината ще бъдат координирани с ВиК и обратно.

Предстои и работа в посока подобряване на уличната маркировка, както и осветлението на публичните пространства.

Информационната и дигитална обезпеченост, публичност и прозрачност на Община Благоевград също е от особена важност за кметския екип. „Имаме намерение да изградим единна платформа за сигнали с необходимия административен капацитет, така че да може гражданите, когато подадат сигнал по най-лесния начин да проследят какво се случва с него“, каза още градоначалникът.

По думите на кмета приоритет е и работата по европейските проекти и тези, свързани с националното финансиране и Плана за възстановяване и устойчивост. Той очерта, че най-важните задачи са мерките, които трябва да бъдат предприети за чистотата на въздуха, за да бъдат отпуснати над 16 млн. лева за подмяна на уредите за отопление на бита. „Прекратихме предишната обществена поръчка, тъй като тя предвиждаше рамково споразумение само с един изпълнител. В момента правим анализ дали това трябва да бъде променено, така че да има ефект. Другият ангажимент е изпълнението на проекта за частичната подмяна на осветлението на Община Благоевград и кандидатстването по новата програма по Националния план за възстановяване и устойчивост, която е отворена в момента. Това е наша отговорност, която ако успеем да изпълним Благоевград ще е с изяло подновено осветление“, коментира още Методи Байкушев.

Той посочи, че 13-ият по ред приоритет са Индустриалните зони и уточни, че предстои да бъде извършен анализ каква част от свършеното към момента е годно.