БАНКЯ.Асоциацията за инсулт и афазия иска да преведе  българите по  „Пътека на Знанието“

Асоциацията за инсулт и афазия стартира инициативата си „Пътека на Знанието“. Домакин на събитието бе 78 СУ „Христо Смирненски“ – гр. Банкя. Доброволци на Български червен кръст символично преведоха по пътеката ученици от 9 до 11 клас на училището, за да им помогнат при разпознаването на симптомите на инсулта.

Всяка „Пътека на Знанието“ е с дължина 8 метра и по интерактивен начин запознава със симптомите на заболяването и необходимите действия, които трябва да се предприемат ако бъдат забелязани. Активностите за превенция и намаляване броя на заболелите от инсулт в страната също са част от инициативата. Старт на кампанията бе даден от Рангел Марков, кмет на район Банкя, Анна Стойкова – общински съветник и Дорина Добрева – председател на Асоциацията за инсулт и афазия.

Димитър Дановски, ученик в 11 клас на паралелка с профил „Рехабилитация и физиотерапия на 78 СУ „Христо Смирненски“ е първия участник в инициативата на пациентската организация за борба с инсулта и неговите последици. „Всеки млад човек трябва да разпознава симптомите на инсулта, за да може да реагира и да бъде полезен в критична ситуация!“, каза възпитаникът на елитното училище в район Банкя.

Асоциацията за инсулт и афазия си поставя като основна цел намаляването броя на инсултите в страната и популяризирането на симптомите на заболяването с цел тяхното ранно разпознаване и бърза реакция за спасяването живота на пациентите и намаляване на риска от последваща инвалидизация. 

Дори децата знаят, че това е заболяване, което променя съдбата на цялото семейство когато близък човек се разболее. Като пациентска организация, която подкрепя преживелите инсулт ние се стремим да осветим проблема в нашето общество и да посочим неговото човешко изражение. Лекарите лекуват и спасяват в острата фаза на болестта и ние сме безкрайно благодарни на знанията, уменията и усилията им да го правят. Като общество сме длъжници на всеки близък, познат и непознат човек около нас. Колкото повече хора разпознават симптомите на заболяването инсулт – толкова повече хора имат шанс да получат така нужната медицинска помощ навреме, в т. нар. златен час, от който зависи съдбата на всеки пациент. Това е причината да създадем инициативата „Пътека на Знанието““, каза Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия при откриване на кампанията.

„Пътека на Знанието“ е инициатива на Асоциацията за инсулт и афазия и има национален обхват. Всички 28 области на страната ще получат собствена преносима инсталация, която ще пътува в населените места, за да популяризира с помощта на доброволци от БЧК, симптомите на инсулт, правилната реакция при тяхното забелязване, а така също и превенция на заболяването.