ЛОВЕЧ. Подменят контейнерите

Община Ловеч съобщава, че започна подмяна на силно амортизираните и негодни контейнери за събиране на смесени отпадъци с обем 1,1 м3 тип „Бобър“ .

В град Ловеч ще бъдат разположени такива, които са в добро състояние.

Община Ловеч напомня да опазват контейнерите от запалване и да не изхвърлят в тях строителни отпадъци и други, които са различни от битовите.