Правила при ловуване на дребен пернат дивеч


Ловът на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас, обикновена бекасина и друг пернат и дребен дивеч тази година стартира на 12-ти август, събота. Ловният сезон бе открит официално от министъра на земеделието и храните Кирил Вътев в държавното горско стопанство „София“ до Ловна хижа квартал „Челопечене“.Министър Вътев заяви, че правоспособните лица, имащи право да ловуват в страната, са над 150 хиляди. Той припомни, че трябва да се спазват всички мерки за безопасност, а преди излет се правят пълноценни инструктажи.

Съгласно нормативните разпоредби ловуването се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. Груповият и индивидуален лов на дребен дивеч се извършва в събота и неделя, за гургулицата – само в събота. Дневната норма за отстрел на един ловец е
до 15 пъдпъдъка, до 8 гургулици, до 10 гривяка, горски бекаси и обикновени бекасини.

Забранено е използването на електрически звуковъзпроизвеждащи
устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици,
на ловни хрътки, както и на други средства и методи, нормативно
недопустими при ловуване.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч, от чуждестранни ловци
по линията на организирания туризъм се извършва в не повече от 3 от 7
последователни дни за един ловностопански район. Забранява се ловуването
на местен дребен дивеч в едно и също ловище в два последователни дни.

При ловуване ловците следва да са екипирани с ленти, шапки или облекло с
ярък сигнален цвят, като всеки ловец трябва да бъде инструктиран и да
спазва мерките за безопасност при боравене с оръжие и по време на лов.
Строго се забранява употребата на алкохол и наркотични /упойващи/
средства преди и по време на ловуването.

За недопускане на инциденти и успешно провеждане на ловните стриктно да
се  спазват разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и
правилника за неговото приложение, правилата за безопасност по време на
лов, противопожарните правила за опазване и защита на горските
територии, както и установените норми за ограничаване разпространението
на африканска чума по свинете (АЧС) по време на ловните излети, в т.ч.
мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине.