ЧЕРНИ ОСЪМ. Изложба на гигантски африкански охлюви

Гигантските Африкански Охлюви в Природонаучния музей на 2 и 3 септември. Вълшебство от биологично разнообразие.

На 2 и 3 септември (08:00 -17:00 ч.), в Природонаучния музей в Черни Осъм ще се състои изложба, представяща гигантски африкански охлюви от рода „ахатина“.

Под ръководството на биолога Ростислав Траянов, посетителите ще имат възможността да се потопят в удивителния свят на тези създания и да ги докоснат. Изложбата ще представи разнообразни сухоземни охлюви, различаващи се по форма, размер и цвят. От черупки до безчерупкови, от кръгли до спираловидни и винтообразни форми – пътешествие из света на биологичното разнообразие.

Биологът Ростислав Траянов ще сподели своите знания и подробности за живите експонати и най-впечатляващите видове от различните части на света. Изложбата ще гостува през уикенда и обещава интересни срещи с любопитни разговори.

Природонаучния музей в Черни Осъм

Музеят възниква като училищна музейна колекция към природонаучния кръжок в училището в село Черни Осъм – 1956 г. През 1976 г. сбирката е пренесена в специално построена сграда в селото, а от 1977 г. е включена в структурата на тогавашния Окръжен исторически музей – Ловеч. От 1992 г. Музеят е общински. Той е един от малкото пълноценно действащи музейни институции в населено място със статут на село. В трите зали на музея са показани над 700 експоната. В атракционната зала са експонирани едри бозайници, има записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк. В първата зала чрез фотоси са отразени природни забележителности от района, а в остъклените витрини са представени всички видове риби, земноводни и влечуги, които живеят в Средна Стара планина. Голям интерес предизвикват колекциите от насекоми и показаните над 120 различни вида птици. На втория етаж могат да се видят диорамни витрини с големи фотоси, отразяващи средата, в която живеят бозайниците. Музеят поддържа атрактивна образователна програма, реализирани в няколко форми – Зелена класна стая, Природозащитен център на открито. В Музея има и информационен център за Природен парк „Централен Балкан“.