Oткриха ловен сезон 2023/2024 година

На 12 август откриваме Ловен сезон 2023/2024 г. По традиция и тази година ловът в България стартира втората събота на месец август на дребен пернат дивеч – пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

👉Настъпи времето, когато хилядите ловци, които с нетърпение и вълнение очакват този ден, ще излязат в ловните си райони и ще се отдадат на своето любимо хоби. Обединени от тръпката за приключения и желанието за успех, всички ние ще покажем умения, ще затвърдим приятелските си отношения, ще споделяме заедно радостта си от добрата слука.

👉Призовавам българските ловци – нека не допускаме инциденти, нека ловните излети са без нарушения и приключват успешно, само с положителни емоции! Стриктно да се спазват разпоредбите на ловното законодателство, правилата за безопасност по време на лов, мерките за биосигурност, противопожарните изисквания. Вярвам, че грижата за безопасността – собствената и на всички участници в лова, отговорността, ловните принципи, етика и морал ще са водещи и през настоящия ловен сезон. Човешкият живот е най-ценното, затова пазете себе си и останалите участници в лова!

👉Пожелавам на всички български ловци преди всичко здраве, незабравими ловни излети, изпълнени само с положителни емоции, удовлетвореност, сговор, веселие и

НАСЛУКА!

инж. Стоян Тошев

изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция по горите