Учителските заплати се увеличават с 15%, минималната става 1709 лева. Директорите ще получават най-малко 2082 лева

Учителските заплати се увеличават с 15% по силата на Aнекс към Kолективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който подписаха днес министърът на образованието и науката Галин Цоков и социалните партньори – синдикати и сдружения на училищни директори. 

Увеличението влиза в сила със задна дата от 1 януари 2023 година.

Така минималната основна заплата на учителите става 1709 лева. Такава ще е тя и за всички останали педагогически специалисти: ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направления, информационни и комуникационни технологии, логопеди, психолози, педагогически съветници и други. 

Минималната основна заплата за старши-учителите и старши-възпитателите става 1763 лева, а за главните учители и главните възпитатели – 1831 лева. Директорите ще получават най-малко 2082 лева основно възнаграждение, а заместник-директорите – 1926 лева. 

За увеличението на заплатите на педагозите са осигурени 524 милиона лева от Държавния бюджет.