ТРОЯН. Забавни събития за Международния ден на младежта

По повод 12 август, Община Троян организира няколко събития, с които да отбележи Международния ден на младежта. На 11 август, в навечерието на празника, от 10 ч. кметът на Община Троян Донка Михайлова ще открие спортна площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба“-Троян. Проектът е осъществен по инициатива и идея на Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“, с активното съдействие на Община Троян и подкрепата на Министерство на младежта и спорта. Той бе залегнал в Програмата за управление на община Троян (2019-2023) като приоритет за „Постигане на по-високо качество на живот в по-добра жизнена среда“. Изпълнител, избран съгласно Закона за обществените поръчки, бе фирма „Пътприбор“ ООД, гр. София.

По-късно през същия ден, кметът Михайлова ще проведе среща-разговор с млади хора, реализирани и развиващи се в Троян, в различни сфери – спорт, култура, частен бизнес, НПО и различни инициативи. В срещата ще участват малък кръг млади хора, които с примера си могат да мотивират повече младежи да се връщат в нашия град. Ще бъдат обсъдени предизвикателствата, с които младите в Троян се срещат по пътя на изграждане на кариера, живот и семейство. В хода на разговора ще бъдат набелязани и стъпки, които може да се предприемат за подобряване средата на живот в Троян и населените места от общината занапред.

На 12 август, събота, от 10 ч. Български младежки червен кръст-Ловеч, Община Троян и Център за работа с доброволци към регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“-Ловеч организират „Забавно лято“. Събитието, което ще включва спортни и занимателни игри, много смях и настроение, ще се проведе на интерактивната детска площадка в градинката „Троянка“ (срещу бензиностанция „Петрол“).