Зарибявят р. Девинска с 300 кг балканска пъстърва

В 8:30 часа тази сутрин над 500 броя (над 100 кг.) балканска пъстърва бяха пуснати във водите на градската част на река Девинска. С това зоната „Хвани-пусни“ отново е отворена за любителите на спортния риболов. Това е първият етап от планираното зарибяване, като на следващ етап се предвижда в реката да бъде пусната още 200 кг. риба.

Екипът на „Девин“ ЕАД участва в подготовката на реката за процеса и в проследяването на състоянието на водите с оглед годността за зарибяване и осигурява финансирането на акцията. Компанията продължава да работи активно с всички институции-партньори – РИОСВ – Смолян, Община Девин и СЛР „Ловно-рибарско дружество“ – гр. Девин.

Споделяме притеснението на всички заинтересовани страни, но най-вече на обществото, граждански организации и сдружения на природолюбители. За нас общността и доброто за региона са приоритет, доказан през 30-годишната ни история. „Девин“ осигурява работни места на над 220 жители от град Девин и от близките населени места и стимулира работата с местни партньори и доставчици. Както показват резултатите от анализа на реката, в нея няма наличие на замърсяване и вярваме, че зарибяването, което правим в момента съвместно с Общината и СЛР „Ловно-рибарско дружество“ гр. Девин, ще бъде успешно, а популацията от балканска пъстърва ще бъде възстановена своевременно. Ще продължим да следим ситуацията“, сподели Иван Станев – мениджър завод в „Девин“ ЕАД.

Все още се очакват резултатите от стартиралите вътрешни и външни проверки за причините и щетите.

Като отговорна компания „Девин“ ЕАД стриктно спазва всички законови изисквания и разпоредби. Провеждат се ежегодни вътрешни мониторингови програми и планове за управление на водите, включително за чистота на речното корито и водите на р. Девинска, както и отпадните води от дейността на предприятието.  

В над 30-годишната си история компанията следва мисията да работи за благосъстоянието на региона, в който оперира, като само част от текущите проекти включват:

  • Разработване на тригодишна програма за възстановяване на опожарената гора в зона Сечемека над града съвместно с ДЛС „Извора“ –  гр. Девин. След приключването ще бъдат почистени и залесени 10 дка от местността.
  • Реализиране на съвместни проекти с Община Девин за подобряване и поддръжка на инфраструктурата на града.
  • Подпомагане на местното ВиК дружество при профилактиката и почистването на тръбопровода, който захранва града с питейна вода.

===

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.  

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. „Девин“ ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт.

Компанията притежава престижния сертификат Great Place to Work® – най-високото отличие за работодателска марка и отлично работно място в международен план.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.