Шофьорите изхвърлят синия контролен талон от днес

Шофьорите могат да изхвърлят синия контролен талон.

Промяната влиза в сила днес, понеделник – 3 дни след обнародването на законовата поправка в Държавен вестник. Синият талон бе неизменно и задължително допълнение към шофьорската книжка.