ПЛЕВЕН. Поредно почистване на речните корита

Дейностите по почистване на околоречните пространства в Плевен напредват.

Окосена е растителността по протежението на  р. Тученишка от Моста до центъра на града, както и тази по разклонението на ул. „Ген. Колев“.  Освен косене на тревата се извършва отстраняване на отпадъците от водата и премахване на опасна дървесно-храстовидна растителност. След приключване на дейностите по цялата дължина на коритото почистването и косенето ще продължат и в района на Гривишка река.