ТРОЯН „Шишеяд“ похапва пластмасови бутилки

Кампанията „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“ обединява градове от цялата страна за каузата „Без Отпадъци”. Целта на инициативата е да привлече  вниманието към нуждата от разделно събиране на опаковките по атрактивен начин и да повдигне въпроса за създаване на достъпни условия за разделно събиране на пластмасови бутилки, с цел повишаване нивата на рециклиране и намаляване замърсяването на околната среда.

„Шишеяд“ е голяма и атрактивна арт-инсталация за събиране на пластмасови РЕТ бутилки, изработена по проект „Партньорство за красива и чиста България“. Голямата бутилка събира 20-25 кг пластмасови бутилки или около 1000 смачкани такива.

С поставения „Шишеяд“, общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци” се присъединява към кампанията на сдружение „BG Бъди активен“ – „Искам да съм полезен… Рециклирай ме!“. В цялата страна, като част от едноименната кампания, до момента има поставени над 60 такива Шишеяда, разположени в 30 различни населени места.

„Шишеядът“ е разположен в парка до Туристически информационен център – Троян. Жителите ще могат да пускат в него само PVC шишета, които задължително трябва да са компресирани (смачкани). Целта е съоръжението да може да приеме по-голямо количество, което после да бъде рециклирано. На самата инсталация има специално поставена табела, показваща правилния начин, по който трябва да се третира бутилката преди да бъде пусната. Основната цел е формиране на екологосъобразен начин на живот сред населението, повишаване на културата, относно управлението на отпадъците и повишаване нивата на разделно събиране и рециклиране на отпадъците.

„Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“ е кампания на сдружение BG Бъди активен, която се осъществява с подкрепата на Фондация Кока-Кола.