РАЗЛОГ. Нова водопроводна мрежа

Община Разлог започна изграждането на нова водопроводна мрежа в преките на улица “Охрид”, улица “Средорек” и улица “Яица”, в новия квартал на град Разлог – “Средорек”.

“Търсенето на жилищни имоти в град Разлог, както от местното население, така и от външни хора от страната и чужбина налага посоката на работа на Община Разлог, да е насочена освен към поддръжка на съществуващата подземна и надземна инфраструктура, така и към нейното развитие. Плановете ни са насочени към разширяване на водопроводната и пътна мрежа на града, за обособяване на нови жилищни зони, с цел градът да расте настрани, а не да се презастроява.”, коментира г-н Иван Гюров.

Чрез изграждането на новата водопроводна мрежа, с отклонения до всеки един парцел, Община Разлог ще предостави възможност за по-бързо започване строеж на нови жилищни сгради, като облекчи инвеститори и заинтересовани лица, в процеса на присъединяване към мрежата на ВИК инфраструктурата.