ПЛЕВЕН. Обсъждат затлъстяването

За дванадесети пореден път  Клиниката по ендокринологиякъм УМБАЛ „Д-р Г. Странски”ипод ръководството на доц. Катя Тодрова и Му-Плевен организират и ще проведат пролетна научна  среща ”Плевенски Ендокриннологични дни-2023”.

         Основната тематика на научния форум ще бъде „Затлъстяването като здравен проблем”.  В програмата са включени  15 лекционни презентации от видни български лектори – професори, доценти и млади учени, които в рамките на два дни ще разглеждат проблема от различни фокуси: патофизиология, клиника, диагностика, терапия и бъдещи перспективи.

         Освен това, по  традиция ще се обсъждат и други актуални проблеми в областта на ендокринология та, като специално място ще бъде отделено на „горещите” точки в диабетологията и тиреоидологията в насока  за превенция и лечение. Ще се дискутират перспективите на съвременните терапии, в светлината на съвременните препоръки. Обширността на темите предоставя  възможност за по-широк обхват и по-задълбочен подход в  изложенията на лекторите, които са с изключително богат научно-изследователски и клиничен опит.