Какво се случва в Русе?

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:          – стартираха подготвителни дейности по […]