ВИДИН. Премахнаха незаконна постройкадо крепостта „Баба Вида“

От дълги години занемареният метален павилион, който се намираше на място, откъдето преминава туристическият поток към най-важните исторически забележителности в нашия град, загрозяваше гледката и предизвикваше неодобрението както на гостите, така и на гражданите на Видин. Благодарение на усилията на Общината сагата с неговото премахване приключи.

Обектът е изграден още през 70-те години на миналия век и е бил държавна собственост. Използвал се е като магазин за продажба на плодове и зеленчуци. Впоследствие е реституиран, закупен от частно лице и превърнат в питейно заведение. Отдавна вече постройката не се използва, беше амортизирана и полуразрушена и представляваше грозна картина. През 2017 г., на базата на доклад от главния архитект на Община Видин, е взето решение от Общинския съвет за отчуждаване на обекта, но не е постигнато договаряне със собственика относно цената. Започната е процедура по чл. 196 от Закона за устройство на територията за премахването на павилиона, склада и навеса към него като незаконни строежи. Издадени са заповеди за премахването им, които са обжалвани от собственика пред Административен съд – Видин и пред Върховен административен съд (ВАС). Като последна инстанция ВАС потвърждава заповедите като правилни и законосъобразни. От 2.05.2023 г. започна да тече 30-дневният срок за доброволно премахване на павилиона от собственика, който е спазен и днес дейностите приключиха.