Румен Радев: Всеки, който твърди, че е вградил делото на Гоце Делчев в темелите на държавността си, нека не изтъква броя на портретите и паметниците му, а поеме отговорност да следва идеалите му

Слово на държавния глава по повод 120-ата годишнина от гибелта на българския революционер Гоце Делчев

Преди 120 години един от най-доблестните рицари на освободителното ни движение в Македония и Одринска Тракия завинаги обезсмърти името си в стихията на революцията. Обрекъл живота си на свободата, Гоце Делчев от рано пое по стъпките на Левски и на революционната борба, на която остана верен до самия край.

Неуморен организатор и всепризнат водач на българите в Македония и Одринско Делчев вдъхновяваше, напътстваше и с личния си пример чертаеше пътя към освобождението. С безпределната си вяра и всеотдайност към делото той печелеше  умовете и сърцата на поробените, които само за броени години се преродиха в могъща революционна организация.

 Житейският път на Гоце Делчев бе кратък, но разчупи тесногръдието на цяла епоха и се вля във вечната и универсална борба за справедливост, достойнство и равноправие. Името му се превърна в символ на стремежа към свобода, към човешки и граждански правдини. Гоце Делчев вярваше, че единствено честността може да събира, да побратимява и да обединява по дългия път към свободата. 

Днес всеки, който твърди, че е вложил делото на Гоце Делчев в темелите на държавността си, нека не изтъква броя на портретите и паметниците му, а има силите да следва идеалите му. Нека неговото верую намери своето безкомпромисно място в обществения живот и ежедневието на гражданите на Балканите. Ако в днешна РСМ претендират, че следват заветите на Гоце Делчев, защо не намират сили да впишат в конституцията си името на неговите сънародници, за свободата на които той пожертва живота си? Вярвам, че рано или късно ще се намерят далновидни политици, които да претворят делото на Гоце Делчев в живота, за да може неговите завети да продължат да ни обединяват.

Защото идеалите процъфтяват само тогава, когато се напояват с истината, когато над тях грее слънцето на достойнството, на истинските човешки ценности и когато всеки човек може да живее живота си свободно и независимо.

Обръщам се към жителите на Гоце Делчев и им благодаря за това, че пазят до днес идеите на патрона на своя град. Нека продължат да отстояват неговото свято дело през вековете.

Поклон пред паметта на българския герой Гоце Делчев!

Вечна памет на борците за свободата на Македония и Одринско!