Модернизират уличното осветление в Троян, Орешак и Черни Осъм

Община Троян съобщи, че в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на Европейските средства в България беше публикуван списък с резултатите от класирането на проектите по процедура BG-RRP-4.025 – Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1 на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът на община Троян „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на територията на община Троян, намиращи се в населените места гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм“ е класиран на 11 място от общо 68 проекта. Общата стойност на проекта е 1 224 946,50 лв. с вкл. ДДС, в т. ч. безвъзмездна финансова помощ 750 959,00 лв. и собствено участие 473 987,50 лв.

Проектното предложение е насочено към технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в населените места гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм. За целта е извършено проектиране на уличната осветителна уредба, съгласно новите Европейски норми за улично осветление.

Проектът предвижда подмяна на съществуващите осветителни тела с нови енергоефективни със светодиодна (LED) технология; подмяна на осветители с високоефективни соларни, осигуряващи възобновяема енергия за системата; изграждане на нова автоматизирана система за контрол, управление и мониторинг на уличното осветление и ел. консумацията; подмяна на съществуващите касети и табла за улично осветление с нови, оборудвани с необходимата технология; въвеждане на полунощен режим за улиците, които го позволяват.

Очаква се с изпълнението на проекта да се подобри качеството на уличното осветление и свързаните с него намалени рискове за пешеходците, велосипедистите и моторните превозни средства. Модернизацията на уличното осветление ще намали годишните разходи за електрическа енергия.

Община Троян очаква покана от Министерство на енергетиката за подписване на договор.