Над 20 чувала с отпадъци и близо 30 автомобилни гуми събраха на територията на ПП „Шуменско плато“

Над 20 чувала с отпадъци и близо 30 автомобилни гуми събраха служители от Регионална дирекция по горите – Шумен и Природен парк „Шуменско плато“ по шуменското плато. Акцията се провежда съвместно за поредна година.🤝 Почистени са терени около бившата детска градина, както и край пътя за пещера „Бисерна“.

Директорът на Дирекцията на Природен парк Шуменско плато, инж. Красимир Христов подчерта, че за трети път през тази година от дерета и горски територии се извличат автомобилни гуми и благодари на Община Шумен за съдействието при обезвреждането им. Почистването на парка ще продължи като предстои и ремонт на някои заслони. Ще се вложат усилия в обновяването на огнища, подмяна на пейки и покриви.

На терен директорът на РДГ Шумен инж. Емил Гелов отбеляза, че горите в парка са в много добро състояние и не са констатирани заболявания. Общият среден годишен прираст е 6 156 куб. м, а добитата дървесина през 2022 г. е 2 715 куб. м.

Във връзка с контрола на горските територии в обхвата на РДГ Шумен през 2022 г. са направени 19 706 проверки и са съставени 309 акта за установени нарушения. Проверки и актове са съставили и служителите на СИДП и Държавните ловни и горски стопанства, като са издадени общо 404 наказателни постановления. Наложените глоби са в размер на 41 983 лв. В полза на държавата са отнети 114,5 пр. куб. м дърва за огрев, 2 моторни превозни средства и един трактор, 46 каруци, 22 моторни триони и 22 ловни трофеи. От продажбата на отнетите вещи са постъпили 16 476 лв.