КЮСТЕНДИЛ. Заради хулигански прояви на спортна площадка допускат младежи само по списък

С цел недопускане на ХУЛИГАНСКИ прояви, от 03.04.2023г на спортната площадка в кв.”Колуша” ще бъдат допускани само лица на възраст до 19 години, по списък предоставен на община Кюстендил, придружени от учител, педагог, треньор или родител на посетител от групата.

Работното време на площадката е от 10ч до 14ч и от 16ч до 21.30ч за летния сезон!

Времетраенето на посещение на едно лице, за деня не може да надхвърля 90 мин.

Следните правила са задължителни за посетителите:

· Не се допускат лица в нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества;

· Пушенето, внасянето на алкохол и упойващи вещества в района на спортната площадка е строго забранено;

· Не е разрешо внасянето на храна и хранителни продукти;

· Играещите трябва да бъдат в спортен екип и подходящи футболни обувки за терен с изкуствена трева. Не се допускат до спортната площадка посетители с бутони;

· Ползването на спортната площадка по начин, нарушаващ целостта или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната й употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност;

· При извършено нарушение или неприлично поведение по време на спортните дейности се докладва на общинска администрация и на правоохранителните органи. Повторното допускане на лицата е след представяне на документ, че разследването е приключило и няма установени нарушения и след решение на общинска администрация;

· При унищожаване на общинска собственост, която се намира на спортната площадка, я възстановяват в троен размер и се докладват на правоохранителните органи и на ръководството на общината;

· Спазват указанията дадени от охранителните звена и не им противоречат, в случаите когато бъдат помолени да напуснат територията;

· Забранено е посещението на площадката с домашни любимци;

· Посетителите са длъжни да подържат високо ниво на хигиена на спортната площадка.

· Всеки посетител на спортната площадка трябва:

-да спазва Правилата;

-да се съобразява с удобството на останалите посетители и живущите в квартала;

-да не вдига нарочен шум и да не пуска музика от високоговорители;

да пази имуществото на спортната площадка;

-да носи отговорност за личните си вещи.

Списъците трябва да съдържат име и фамилия на посетителите и отговорника, както и телефонен номер за връзка с него.

Заявката за посещение се представя от 08.00 до 17.00ч на моб. номер: 0888732430- Васил Гиков, зам.-директор на Общинско предприятие „Управление на общински имоти” – Кюстендил, като в едноседмичен срок ще Ви предоставим възможност да изпращате заявките си по електронен път.