Пуснаха нова сребърна възпоменателна монета на тема „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“

БНБ информира:

Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“.

Цената на монетата е 132 лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. „Михаил Тенев“ 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.