ГОРНА ОРЯХОВИЦА. Още преди края на тази зима се подготвят за следващата

Започва записването на желаещите да закупят дърва за огрев от Териториално поделение на Държавно горско стопанство – Горна Оряховица за сезон 2023/2024 г. Заявленията се приемат в деловодството на Центъра за административни услуги в Общината всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. В заявлението е необходимо да се посочат трите имена, адрес, телефон за връзка и количеството дърва, което неможе да надвишава 10 пространствени кубически метра за едно домакинство. Определената от Държавно горско стопанство цена е 82.80 лв. с ДДС за 1 пространствен кубик от временен склад.
Разходите за товарене, транспортиране и разтоварване на дървата от склада до адреса за доставка са за сметка на заявителите. За селищата от общината, заявленията се подават в кметствата.
Община Горна Оряховица по никакъв начин не е ангажирана с доставката на дърва за огрев, а само обобщава списъците за всички населени места и ги предава на Държавното горско стопанство.
Крайният срок за прием на заявленията е 30 април.

Снимка: Интернет