ЯМБОЛ. Търсят се съдебни заседатели

Започна набирането на кандидати за съдебни заседатели, тъй като мандатът на сегашните съдебни заседатели към Окръжния и Районния съд в Ямбол изтича в края на 2023 г., а изборът на новите трябва да стане поне три месеца преди това.

Документи се подават до 14 април, а кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години и да имат настоящ адрес в общината. Изисква се завършено най-малко средно образование, както и чисто съдебно минало. Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към един и същи съд.

Практиката от последното набиране на кандидати в Ямболския съдебен район показва, че желаещите са все по-малко. Въпреки че срокът за кандидатстване многократно беше удължаван, от необходими 75 съдебни заседатели към Районния съд в Ямбол клетва положиха по-малко от 40.