ВАЖНО! БНБ: Твърденията за промяна на курса лев/евро са некомпетентни и безотговорни

Няма причина за промяна на съществуващия курс на лева към еврото. Това съобщиха за БНР от Българска народна банка. Не са водени разговори между представители на БНБ и Министерството на финансите относно евентуална промяна на курса, допълват от Централната банка и припомнят, че „такава промяна е невъзможна“.

По-рано в медийни публикации се появи информация за наличие на доклад, в който се говори за подобна промяна. „Подобни твърдения за промяна на курса лев/евро са некомпетентни и безотговорни“, уточняват от БНБ.

По – рано днес:

България е заплашена от фалит. Това се твърди в доклад на министъра на финансите Росица Велкова-Желева. Има сериозен проблем с поддържането на фискалната стабилност. Съществува риск за промяна на съществуващия курс на лева към еврото. За неопределено време се налага отлагане на присъединяването ни към еврозоната. Може да се наложи взимането на заем от МВФ, за да се спаси фискалната стабилност. Това ще наложи сериозни финансови рестрикции. В тази ситуация ще се стигне и до замразяване на доходите. Това са само част от сериозните проблеми, пред които е изправена страната ни. Това се твърди в доклад на министъра на финансите Росица Велкова-Желева, пише НОВА.

Става дума за проект на протоколно решение на Министерския съвет за одобряване на параметри, допускания и мерки за разработване на проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. като мотиви към него и средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

„Разработените от Министерството на финансите разчети показват, че при запазване действието на приетите през 2022 г. политики и отразяване на фискалните ефекти от влезли в сила нормативни актове, предопределящи приходите и разходите, целогодишният ефект за 2023 г. предполага значително влошаване на бюджетното салдо на сектор „Държавно управление“ в размер на 6,9 на сто от БВП, за което Министерството на финансите сигнализира още през август миналата година“, алармира министърът на финансите и добавя, че това е резултат от политическите мерки, взети от последните няколко Народни събрания.