ПЛОВДИВ. Производител продава продукцията си по-евтино с млекомат

Увеличава се броят на хората, които директно купуват мляко и млечни продукти от местни фермери заради високите цени в търговските вериги, пише БНТ.

На млекомати в Пловдив прясното мляко се продава с до лев по-евтино отколкото в големите магазини.

Стопаните, които успяват да пласират своята продукция сами, без посредници обаче са твърде малко, защото дистрибуцията е изключително трудна. За сега те задържат цените за сметка на инвестициите, които планират да правят.

Пред един от мобилните млекомати в Пловдив почти целодневно има опашка. Не само по-ниската цена от 2 лева за литър, но и качеството е това, което привлича хората.

Четирите млекомата в Пловдив са собственост на Георги Ванев, животновъд от близкото село Стряма. Той е избрал да продава по този начин продукцията си си, за да избегне натиска на големите прекупвачи, които постоянно свалят изкупната цена на прясното мляко.