ГУЛЯНЦИ. Нов училищен автобус

Още един чисто нов училищен автобус получи Община Гулянци от Министерството на образованието и науката. Превозното средство е с 35+1 места и е предоставено с договор за безвъзмездно ползване.

По този начин министерството подпомага общините в задължението им да осигуряват превоз за децата и учениците.

Към момента тази дейност в община Гулянци се осъществява от 6 училищни автобуса. Първите от тях са предоставени от МОН през 2005-2006 година. Поради големия брой на пътуващите деца и амортизирането на най-старите превозни средства, Община Гулянци редовно кандидатства пред Министерството за нови. За последните две години са подменени два автобуса.

Целта е постепенно обновяване на автопарка, за да се гарантира безопасен и комфортен транспорт на пътуващите деца и ученици.