БОБОВ ДОЛ. Глоба до 300 лв. за нерегистрирано куче

Община Бобов дол обяви срок до 31 март 2023 год. за задължителна регистрация на домашните кучета, след което ще се налага глоба до 300 лева. Годишната такса , която се заплаща за едно куче, е 10 лв .

Санкцията ще се налага според Наредбата за реда на придобиване, притежание и отглеждане на територията на община. Домашните кучета подлежат на регистрация по силата на Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и общинските наредби за местни данъци и такси. Срокът за подаване на декларация е в рамките на три месеца от датата на придобиване на домашния любимец.

Общинска администрация иска да въведе контрол за броя на домашните любимици и за бездомните кучета след зачестилите инциденти в резултат на проявена агресия от кучета на територията на общината.