ТЪРГОВИЩЕ. Тестват нов светофар, шофьорите да внимават!

Община Търговище съобщава:

Тази сутринта започнаха тестове на новата светофарна уредба на кръстовището на ул. „Трети март“ и бул. „Трайко Китанчев“.  Целта е да се направят необходимите настройки на системата и да се определят времевите интервали на пропускане на пешеходци и автомобили, в зависимост от натовареността на трафика. 

За периода на тестването светофарът ще работи в интервала от 6.00 ч. до 21.00 ч. След приключване на пробите съоръжението ще заработи денонощно. В района на кръстовището ще има засилено присъствие на органите на реда, за да се повиши сигурността и да се сведат до минимум предпоставките за пътнотранспортни произшествия. 

Община Търговище призовава водачите на превозни средства и пешеходците да спазват стриктно пътната сигнализация, както и да шофират и пресичат с повишено внимание.