СЕВЛИЕВО. Изграждат площадка със специализирана спортна настилка

Стартираха строително – монтажните работи по проект „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево“. Дейностите са финансирани от Министерството на образованието и науката чрез “Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища”.

Община Севлиево спечели финансиране на проекта през месец септември 2022 г., което е на обща стойност 162 265 лв. Спортната площадка представлява терен за покриване на нормативи за бягане на 60 и 100 метра – част от спортната база на училище СУ „Васил Левски“.

Предвижда се рехабилитация на асфалтовата настилка, полагане на акрилна система за настилка и машинно разчертаване на лекоатлетическа писта на 1 053 кв. метра. С изграждането ѝ ще се модернизира материалната база на училището.