АЙТОС. Нова детска градина

Община Айтос съобщава:

Започна приемът на документи за записване на деца от първа до четвърта група ,без яслена група, за посещение в новопостроената детска градина.

Детското заведение се намира на адрес ул.“Отец Паисий“ № 7 .

Документи се приемат до  31.05.2023г., съгласно изискванията на чл.22 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Айтос.

Място за подаване на изискуемите документи : ДГ „Радост“ ул. „Александър Стамболийски“ № 36.