ТЕТЕВЕН. Нови факти за живота на Левски

В салона на Община Тетевен беше проведена среща с проф. Пламен Митев по повод 150-годишнината от гибелта на Васил Левски.

По време на събитието бяха представени нови факти за живота и дейността на Васил Левски, станали достояние благодарение на непознати доскоро документи.

Включените през последните две – три години, непознати досега документални материали от Османския архив в Истанбул, дават основание за преосмисляне на досегашната хронология за началото на интереса на турските власти към личността на Апостола и към осъществяваната от него конспиративна дейност, каза проф. д-р Пламен Митев.

По думите му в новооткрита телеграма на управителя на Търновския санджак до Великото везирство от 28 декември, в която за първи път се съобщава за залавянето на Левски, изрично е отбелязано, че Дяконът е издирван от седем – осем месеца, т.е. от пролетта на 1872 г. и, че властите са прихванали вече 60 – 70 писма и документи, които той е получавал през тези месеци от революционните клетки в Русия, Влашко и Сърбия.

Не обирът при Арабаконак, не издайничеството на Димитър Общи и арестуваните преди него комитетски дейци са подтикнали властите да почнат издирването на Васил Левски, посочи ученият и добави, че началото на интереса на властите към Васил Левски трябва да се ориентира няколко месеца по-назад във времето. Според мен това е тъкмо пролетта на 1872 г., каза Митев.

Той добави още, че новите доказателства сочат, че годината му на раждане не е 1837, а 1840. Проф. Митев отбеляза и друг интересен факт, според който описанието на Левски от Иван Фурнаджиев не е първото такова, а тайните служби на турците вече са го имали.

По време на срещата учениците от НУ „Хаджи Генчо“ – Тетевен, засвидетелстваха своята признателност към Апостола с кратка музикално-литературна програма. След изпълненията на талантливите деца, Цонка Петкова – директор на Исторически музей – Тетевен, разказа за делото на Васил Левски на територията на община Тетевен.

Малко преди края на срещата кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, благодари на проф. д-р Пламен Митев за лекцията, изпълнена с нови любопитни факти и подробности за живота на Левски, като му подари подарък за спомен.