ЛОВЕЧ. Земеделци се събират на семинар

Националната служба за съвети в земеделието ще проведе семинар в Ловеч, на който ще бъде разискван стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 – 2027 г. Земеделските стопани ще бъдат запознати с предстоящата кампания по директни плащания и с възможностите за прилагане на различни схеми и интервенции, разписани в плана.
Ще бъдат разяснени интервенциите под формата на преки плащания – основно и допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, новата зелена архитектура – схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, обвързаното с производството подпомагане на доходите, инструментите за управление на риска. Сред акцентите ще са още интервенциите за развитие на селските райони, в т.ч. свързани със задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението – биологично растениевъдство, биологично пчеларство, подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, насърчаване намалението на употребата на продукти за растителна защита и торове през контрол в краен продукт. Ще бъдат обсъдени и интервенциите за развитие на селските райони, в т.ч. инвестиционни интервенции, стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство, подпомагане на много малки земеделски стопанства.
Семинарът ще се проведе на 21 февруари в зала 101 на областната администрация от 13 ч.