СТРАЛДЖА. Кукерски празник през март

Община Стралджа съобщава:

Общинският кукерски празник „Стралджа ’ 2023“ ще се проведе на 18.03.2023г. /събота/ от 9.30 ч.

Празникът  има за цел да покаже фолклорните традиции, свързани със зимните и пролетните български празници на кукерските игри и да съдейства за тяхното съхранение. Общинският кукерски празник „Стралджа ’2023” има конкурсен характер.

Организатори на Общинският кукерски празник са Община Стралджа и НЧ „Просвета 1892” – град Стралджа. Те изготвят програмата на празника и реда за явяване на групите в рекламното и състезателно дефиле по предварително подадени заявки за участие.

В Общинският кукерски празник могат да участват групи от цялата страна. Те могат да бъдат кукерски, сурвакарски и карнавални.

Групите се разделят в две категории:

І категория / детски / – групи с участници до 14 години;
ІІ категория – групи с участници над 14 години.

В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял обичай или част от него в рамките до 10 минути.

Всички групи задължително участват в рекламно дефиле от площадното пространство на НЧ „Просвета 1892”- гр. Стралджа до площад „Демокрация”.

Допустимият максимален брой на участниците в състезателното дефиле на всяка група е до 30. Пътните разходи са за сметка на групите или на институциите, които представляват. Организаторите осигуряват закуски за участниците.

Наградния фонд на празника е 2 000.00 лв. Ще бъдат присъдени – Специална награда, Наградата на Кмета на Общината, Първа, Втора и Трета награда – в двете възрастови групи.

Всички групи ще получат специален диплом за участие в Общински кукерски празник – „Стралджа ’ 2023”.

Всички институции, които ще участват в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за разкрита при дадена банка сметка, предвид това, че паричните награди на победителите ще се превеждат само по банков път.Пътните и дневните са за сметка на институциите, които представят колективите и участниците.

Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно жури.

Заявки за участие се приемат до 10.03.2023г. на адрес:
гр. Стралджа Общинска администрация ул. „Хемус” № 12

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 04761/64-67 и
04761/64-68.

ПРОГРАМА

9.30 часа – сборен пункт – площада пред сградата на НЧ „Просвета 1892” гр. Стралджа;
10.00 часа – Рекламно дефиле на всички групи до площад „Демокрация”;
10.30 часа – площад „Демокрация” ;
Тържествено откриване на празника;
10.45 часа – Състезателно дефиле на групите.