РУСЕ. Почистиха 56 нерегламентирани замърсявания

Община Русе съобщава:

56 са всички нерегламентирани замърсявания, които екипите на общинското предприятие „Пакрстрой“ са почистили през изминалата година.

Събрани са 1 153 тона отпадъци.

За разлика от сметта в контейнерите, която първо преминава през сепарация, безразборно изхвърлените боклуци се отнасят директно до регионалното депо. Отчислението, което РИОСВ събира от Общината за всеки тон отпадък, е 95 лв., т.е. от образуването на подобни сметища през 2022 г. русенци са загубили над 109 000 лв. от бюджета.

Наред с това, за изнасянето на отпадъците от най-замърсените райони се правят десетки курсове. Например при почистването в кв. ДЗС са направени 87 курса и са изразходвани над 66 часа машинно товарене с багер.

Справката показва редовно образуване на сметища на ул. „Кръстец“. Проблемни са и районите около ОУ „Никола Обретенов“ и участъци от местността „Касева чешма“.

Ежегодно Община Русе отделя над 250 хил. лв. за почистване на сметищата, образувани от граждани.

Всеки, който стане свидетел на подобна дейност, да сигнализира на тел. 112, на 082 506 792 (Отдел „Екология“), за да бъдат наложени съответните санкции.