ЛОВЕЧ. Общината организира коктейл за семейни двойки, които имат „Златна сватба“

Община Ловеч съобщава:

По повод Седмицата на брака в България (7 – 14 февруари 2023 г.)   Община Ловеч организира на 13 февруари в ресторант „Драката“ празнична среща с коктейл за семейни двойки, които имат „Златна сватба“ – 50-годишен брак.

Писмено и лично бяха поканени всички, които са сключили граждански брак през 1973 година и нямат отразени разводи. Потвърдилите участие са 33 двойки, които в момента са в града и могат да присъстват.

Община Ловеч счита, че здравото любящо семейство заслужава да бъде почетено със специално събитие, коментира кметът Корнелия Маринова. Поканените семейства с 50-годишен брак са именно такива.  Поставя се акцент върху значението на здравия брак и семейството, както и върху насочването на младите по пътя им към изграждане на успешен брак. 

Седмицата на брака е част от Международната седмица на брака, която се провежда ежегодно от 7 до 14 февруари в над 27 страни по света. Това е празник на доброволния съюз между мъж и жена, които са направили взаимно посвещение един към друг до края на дните си. 

Според направеното национално проучване, бракът е важна ценност за повечето българи. От всички анкетирани 53 на сто смятат, че хората в България трябва да сключват брак, докато 37 на сто са на обратното мнение.  


Във всяко човешко общество бракът създава нови семейства, свързва мъжа и жената заедно в обич, взаимопомощ  и отговорност един към друг; предизвиква бащите и майките да се посветят на техните деца и обединява различните поколения в по-дълбоки взаимоотношения. 

09.02.2023 г.