ЛОВЕЧ. Община глобява граждани ако не си почистят ледените висулки и снега

Община Ловеч призовава след падналия снеговалеж и минусовите температури всички собственици, стопанисващи и експлоатиращи сгради, да почистят прилежащите към тях тротоари и вътрешни междублокови пространства от сняг, както и ледените висулки. Снегът не бива да се изхвърля върху почистеното пътно платно, а да се складира в близост до бордюра.

Апелът е към ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации, търговски дружества, фирми, заведения за обществено хранене, магазини и ателиета за услуги, както и на гражданите. Всички те имат задължението по чл. 14, ал. 6  от Наредба  № 1 на Общински съвет – Ловеч, за опазване и поддържане на обществения ред, общественото имущество и природата на община Ловеч.

При установени нарушения  на физическите и юридическите лица се налага санкция според разпоредбите на Наредбата. При установени нарушения по чл.14, ал. 6 на физическите лица се налага глоба от 50 до 200 лева, а на юридически лица се налага санкция в размер от 500 до 5 000 лева.

Общинската администрация благодари за проявеното разбиране и съдействие.

Община Ловеч, пресцентър