ДРЯНОВО. Финансират освежаването на фасадите и дворните пространства с изглед към улиците в централната част

Община Дряново съобщава:

Общинският съвет  одобри процедура за кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023 г.“

Целта е да бъде стимулирано освежаването и облагородяването на фасадите и дворните пространства на жилищните сгради, частна собственост с изглед към улиците в централната част на града.

Тази година, Община Дряново ще предостави безвъзмездно на всички одобрени кандидати строителни материали и посадъчен материал за едногодишна и/или многогодишна растителност. Приоритетни са частните жилищни сгради в централната част на Дряново.

Всички останали разходи, свързани с обезпечаването на ремонтните дейности на сградите и облагородяването на дворните пространства са за сметка на техните собственици.

По проекта НЕ се предоставят материали за подобряване на енергийната ефективност на сградите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА:

Срок за подаване на пълния набор документ – от 06.02.2023 г. до 30.04.2023 г;

Класиране на подадените заявленията – до 15.05.2023 г;

Класирането ще бъде извършено по следните критерии:

Местоположение на обекта;

Дата на подаване на пълния набор от документи;

Краен срок за приключване и отчитане на всички строително-ремонтни дейности – 30.11.2023 г;

Допълнителна информация за кандидатстване може да получите на място в община Дряново. Заявление за участие можете да получите от „Център за административно обслужване“ в сградата на Общината.