На 6 февруари за имен ден черпят: Фотий, Фотин, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светлин, Светльо, Светла, Слетлана, Светослав и Светослава

На 6 февруари за имен ден черпят: Фотий, Фотин, Фотина, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светлин, Светльо, Светла, Слетлана, Светослав и Светослава .

Православната църква почита паметта на Св. Фотий. Името идва от думата photos – светлина.

Св. равноапостол Фотий е Цариградски патриарх.

Той умира в заточение на 6 февруари 891 година. Борил се е против изопачаванията на християнството и често влизал в разногласие с византийските императори. В зависимост от курса на тяхната политика той бил свалян и пак възстановяван на патриаршеския престо.

С неговото име и ревностен християнски дух е завинаги свързана и българската история, защото именно патриарх Фотий убеждава Константин Философ да проповядва християнството сред славяните.

Св. Фотий е покровител на хората, чиито имена съдържат светлина или неин символ.