Ново разпределение на депутатите. От някой области ще има по – малък брой депутати за сметка на други

ЦИК прие Решение за определяне броя на мандатите в изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Разпределението на броя на мандатите в многомандатните изборни райони е извършено съгласно разпоредбите в Изборния кодекс по данни от последното преброяване на населението през 2021 г., предоставени от Националния статистически институт, като е спазено изискването броят на мандатите в многомандатен изборен район да е не по-малък от 4.

Промени ще има общо в 10 области :