ПЛЕВЕН. Удостояват Максим Горанов със званието „Почетен гражданин“

Общински съветници от Плевен внасят предложение за удостояване на музиканта Максим Горанов със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“.

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев е информирал съветници за подготвеното предложение и покани всеки, които има желание, да подкрепи текста като вносител.

Подписката е необходима съгласно Наредбата №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличия на Община Плевен, в която е записано, че писмено предложение за удостояване с почетно звание могат да правят: кметът на Общината; председателят на Общинския съвет; най-малко 10 общински съветници; обществени, професионални и творчески организации; Инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

Подписката вече е подкрепена от всичките 38 общински съветници.

За Максим Горанов:

Максим Горанов е роден на 21 февруари 1952 г. в Плевен. Името му е свързано с легендарната група „Диана Експрес“. Наричат Максим Горанов „златната китара“ на българската музика. Името му е добре познато както сред плевенчани, така и сред цялата музикална общност. Освен като китарист на ,,Диана Експрес“, през годините Максим Горанов се изявява и като композитор, вокалист, звукозаписен продуцент и тонрежисьор. И днес, със своя професионализъм и опит, той помага и подкрепя редица млади таланти по пътя на тяхното творческо израстване.

Съгласно изискванията на Наредба №11, предложението с подписите на подкрепилите го общински съветници като вносители, автобиографията на Максим Горанов и негово писмено съгласие за направената номинация, ще бъдат внесени за разглеждане в Комисията по Наредбата в състав: председателят на Общинския съвет, председателите на 10-те постоянни комисии и членовете на Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност” в местния парламент. При съответното решение от страна на Комисията следващата стъпка е финално разглеждане на изготвеното предложение на заседание на Общинския съвет.

Званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се присъжда на български и чуждестранни граждани за: изключителен дългогодишен последователен принос и заслуги за развитието на Общината; изключителни постижения в областта на обществения, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; принос, свързан с утвърждаване авторитета на общината; дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в общината; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; за проявен изключителен героизъм.

Званието „Почетен гражданин на Община Плевен” се връчва на тържествено заседание на Общинския съвет за 15 май – Празника на Плевен.