СОЗОПОЛ. Почистиха гробищния парк от неправомерно изхвърлени отпадъци

Община Созопол съобщава:

Служители на Община Созопол извършиха почистване на гробищния парк в града от натрупаните около оградата боклуци.

Подобно основно почистване не е правено през последните години и подобна акция бе крайно необходима.


Поехме инициатива за почистване, за да бъдат премахнати натрупаните там отпадъци, изсъхнали клони и да се изсече излишната храстова растителност. Успяхме да изчистим голяма част отпадъци, която основно бе неправомерно изхвърляна в съседния имот. Предстои да бъде възстановена и оградата.“, коментира директор дирекция УСТСД.