ТРОЯН. Какво се случва с пропадналия път до Троянския манастир?

Община Троян съобщава:

По инициатива на кметовете на селата Орешак и Черни Осъм – Марияна Генковска и Марин Сираков, бе проведена среща при кмета на Община Троян Донка Михайлова, във връзка с текущите управленски действия по подготовката и укрепването на компрометирания участък от пътя Троян – Черни Осъм.

В срещата участие взеха предприемачи от двете села, представители на РУ при МВР – Троян , общински съветници и общинска администрация – Троян.

Инж. Николай Райковски, директор на дирекция „Строителство“, информира присъстващите за текущото състояние на авариралия участък от пътя и предприетите мерки.

Инж. Райковски допълни, че в понеделник се очаква да бъде готов проекта за временното аварийно укрепване на пътя и да се търси бързо решение за възстановяване на проблемния участък.

Възложен е проект за временна организация на движението. Внесени са уведомителни документи към Областния управител и Комисията по бедствия и аварии.

В кратки срокове ще бъдат предприети мерки по почистване наносите в речното корито, с цел подобряване проводимостта.

Участниците в срещата задълбочено обсъдиха предприетите действия и се обединиха около последващи стъпки.

И още по темата:

На 12. 01. 2023 г.,  след подаден сигнал от РУ на МВР – Троян и кмета на с. Орешак,  беше направен оглед от служители на Община Троян като се установи, че в района на Троянския манастир в с. Орешак, е компрометирана част от подпорната стена на общински път LOV1140 с. Орешак – с. Черни Осъм. Налице са пропадане на част от пътното платно и видими пукнатини по асфалтовата настилка. Подпорната стена е изградена от каменна зидария, която  вследствие влиянието на повърхностните води и динамичното натоварване от транспортния трафик е поддала. На 16.01.2023 г. се проведе заседание на Общинската комисия по безопасност на движението, която прие временна организация на движение. Едното платно за движение е затворено, като товарното движение е насочено по обходно трасе през махалите Миленча и Стругът. Участъкът от пътя е обезопасен и сигнализиран. Апелираме преминаващите в този участък да се движат с повишено внимание.

Предприети са спешни мерки по осигуряване на проектантски екип, които да изготвят проект за укрепване на проблемния участък. След направен оглед със специалисти ще се  възложи изготвянето на проект  по части конструкции, геодезия, хидрология и пътна със съответните количествено-стойностни сметки към тях. Внесен е материал за предстоящото заседание на Общински съвет Троян, с който ще бъдат осигурени необходимите за проектиране средства. Проектът ще предвиди две фази на изпълнение. Първата фаза ще осигури авариен ремонт на компрометирания участък от стената и пътя и ще позволи да бъде възстановено движението. Втората фаза  включва изграждане на нова подпорна стена в целия участък с дължина около 120 м така, че да имаме трайно решение на проблема. Средства за строителство  ще бъдат търсени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане  към Министерски съвет.