РУСЕ. Нови тролейбуси с нулеви вредни емисии

Община Русе съобщава:

Договор за доставката на 15 нови тролейбуса на чешкия производител  „СОР Либхави“беше подписан днес.

На работна среща със заместник-посланика на Чешката република у нас Петър Вавра, търговския представител на фирмата за България Емил Кимак и техническия директор Индржих Худи кметът Пенчо Милков изрази задоволството си от финализиране на обществената поръчка за новите возила.

„Днес правим една стъпка към дългосрочната ни цел да подобрим градския транспорт в Русе. С всяко допълнително превозно средство транспортната задача ще може да се изпълнява по-добре, а новите тролейбуси ще позволят и спестяването на средства“, сподели кметът.

Техническият директор изрази благодарността си, че на компанията се дава възможност да работи за развитието на транспортната свързаност в Русе. Той подчерта, че през последните години фирмата увеличава производството на електрически превозни средства и в момента подготвя създаването на такива, задвижвани от водород.

Новите тролейбуси ще бъдат част от автопарка на „Общински транспорт – Русе“ ЕАД и се очаква доставката им да започне това лято. Те ще се движат изцяло с електроенергия и гарантират нулеви вредни емисии. Отоплението и климатизацията им също са изцяло електрически захранени.

Тролейбусите SOR TNS 12 са с капацитет от 86 пътници – 33-ма седящи и 53-ма правостоящи. Тези превозни средства са от ново поколение, като е даден приоритет на осигуряването на достъпна среда за пътници с намалена подвижност и за майки с колички. Тролейбусите са нископодови, като на средната врата има платформа за колички, а в случай на нужда – цялата машина може да се наклони надясно.

Гаранционният срок на всеки от новите тролейбуси е 10 години (120 месеца).

Доставката на 15-те возила е в изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт- електробуси и тролейбуси за Община Русе“. Той е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и Кохезионния фонд.