ЛОВЕЧ. Сушата вече дава резултат! Със заповед на кмет се въвежда воден режим в с.Пресяка

Община Ловеч съобщава:

Въведен е режим на водоползването в с. Пресяка,  махала“ Гъбрака“, считано от 18.01.2023 г.

Водоподаването ще бъде осигурено от 17.00 ч. до 08.00 ч.

Това става ясно от заповед на кмета на Община Ловеч. Заповедта е на основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със силното намаляване на дебита на водоизточника на с. Пресяка и съгласно уведомление от 18.01.2023 г. от „ВиК“ АД гр. Ловеч.

ВАжно! Забранява се ползването на питейна вода за миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.