ДРЯНОВО. 4 нови детски площадки. Пазете ги!

Община Дряново изпълни проект „Изграждане на детски площадки в град Дряново“.

Благодарение на него, жителите и гостите на града вече имат на разположение четири нови места за игра на своите деца – в парка пред спортен комплекс „Локомотив“, до блок 10 в ж.к. „Априлци“, на ул. „Гурко“ и в двора на Детска градина „Детелина“.

Те отговарят на всички изисквания на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Всяка от детските площадки е обзаведена със съоръжения, подходящи за деца от две възрастови групи – до 3 години и от 3 до 12 години. При разполагане на съоръженията за игра е отчетена необходимата безопасна зона за ползването им. За осъществяване на връзка със съществуващата инфраструктура са изградени пешеходни алеи за достъп, обзаведени с пейки и кошчета за отпадъци. Настилките по алеите са от бетонови павета и градински бордюри, а в зоната на площадката за игра е положена синтетична ударопоглъщаща настилка.

Монтирани са комбинирани съоръжения с пързалки, различни видове люлки (тип „Махало“, тип „Везна“), занимателни игри като морски шах, лабиринт и музикална игра, пясъчник с плот, обособени са и полета за игра на дама. Има и детски беседки с пейки. Разположението е такова, че до част от съоръжения имат достъп и деца със затруднени двигателни функции. В ж.к. “Априлци” е монтирана и голяма беседка за възрастни.

Всички съоръжения и елементи са доставени с необходимите сертификати и декларации за съответствие, а монтирането им е извършено в пълно съответствие с предписанията и инструкциите на производителя.

Призоваваме всички граждани да бдят за опазването на съоръженията!