ЛОВЕЧ. Въвеждат противоепидемични мерки за цялата област, грипната ваканция за учениците е от 18 до 24 януари включително

Въвеждат се противоепидемични мерки за област Ловеч, като се преустановяват присъствените учебни занятия за всички училищата от областта от 18 до 24 януари включително.

Със Заповед №РД-01-4/17.01.2023 г. на Директора на РЗИ-Ловеч, считано от 18.01 до 24.01.2023 г. включително се въвеждат временни противоепидемични мерки срещу грип и остри респираторни заболявания на територията на Област Ловеч. Мерките включват:

– Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца;

– Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителни имунизации и реимунизации провеждани от общопрактикуващите лекари;

– Преустановяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ;

– Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските ясли и градини, като установените болни деца се връщат у дома;

– Преустановяване на присъствените учебни занятия в училищата и извънкласните занимания в училищата на територията на Област Ловеч;

– Преустановяване на свижданията в социални институции.